top of page
Image by Dylan Gillis

Duurzaam contracteren

 
Bewust bouwen aan een samenwerking in balans
Vertaald in een futureproof contract in mensentaal

Je start een project met verschillende partners op of je wil langdurig samenwerken met andere ondernemers/bedrijven/organisaties en de tijd is rijp om de wederzijdse verantwoordelijkheden en rechten even op een rij te zetten.

Je vindt het belangrijk om dit in een juridisch bindend document vast te leggen. 

Je wenst tijdens dit proces naar een contract toe, het wederzijds vertrouwen en enthousiasme voor de samenwerking te behouden en te versterken.

Tegelijk wil je ook de puntjes op de i zetten en doorspreken waar het voor jou echt om gaat. 

Je streeft naar afspraken waar alle betrokkenen zich echt in kunnen vinden en dit met de onderlinge verschillen en tegengestelde belangen. 

Kies dan voor duurzaam contracteren. 

Ik begeleid jullie in het proces naar een duurzame samenwerking, vertaald in een helder en werkbaar contract.

Bewust samenwerken

Duurzaam contracteren

 
 
In dialoog
 
Een duurzaam contract ontstaat vanuit een gesprek omtrent ieders visie en verwachtingen
op de samenwerking.

Wat vinden de partijen  belangrijk en welke zijn
de wederzijdse rechten,
plichten en verantwoordelijkheden? 

 
Het heft in eigen handen


Dynamisch

Een duurzaam contract biedt houvast in een snel veranderende wereld en bij mogelijke meningsverschillen of conflicten die opduiken tijdens de samenwerking.

 
 

 De koers bepalen en bijsturen
 
 
Juridisch bindend

Een duurzaam contract bevat juridisch bindende afspraken waar elke betrokken partij in de samenwerking op kan worden aangesproken. Het is een ferm kompas om rechtszeker te varen naar de gewenste doelen.Rechtszeker en afdwingbaar 
AANBOD
Werkdomeinen

Duurzaam contracteren staat voor een aanpak die inzetbaar is voor projecten of samenwerkingen die van langere duur zijn en waar de onderliggende samenwerkingsrelaties belangrijk zijn.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • groepspraktijken

  • projecten binnen de sociale deeleconomie (bv. cohousingprojecten) en/of de sociale innovatie

  • samenwerking met dienstenverleners (consultancy- en managementposities, experten)

  • (handels-)partners of vennoten die samen een bedrijf/organisatie opstarten of runnen

  • familiebedrijven

  • arbeidsrelaties

  • ...

Wat doe ik?

Ik begeleid het contracteringsproces vanaf het eerste gesprek tot de ondertekening van het contract.

Dit proces bestaat doorgaans uit 3 fases: een intakefase, een exploreerfase en een redactiefase. 
Indien vereist voor het contract, breng ik de nodige expertises in vanuit mijn netwerk. 

Ook geef ik workshops rond duurzaam contracteren. Doelgroep hier is iedereen die in zijn dagelijkse activiteit te maken heeft met samenwerkingen en contracten.
 

Helder contract
Wie ben ik?

Ik ben Monika Meysmans, juriste & erkend bemiddelaar in burgerlijke - en handelszaken en in sociale zaken (de werkvloer). 

 

Na een start als advocate, heb ik ruim 25 jaar ervaring opgebouwd in het bedrijfsleven en dit als bedrijfsjuriste, onderhandelaar, bemiddelaar en bewaker van het contractenproces. Vanaf het eerste gesprek tot de ondertekening van het contract. 

Mijn eigen juridische expertisedomeinen zijn: (commerciële) contracten, intellectuele eigendom, arbeidsrecht. 

Mijn drijfveer?

Ik wil mee bouwen aan duurzame samenwerkingsrelaties. Ik wil een contracteringsproces installeren tussen partijen waarbij er echt naar mekaar geluisterd wordt en samen actief gezocht wordt naar de gepaste balans tussen de wederzijdse rechten en plichten binnen een gedeelde visie op de samenwerking. 
Het recht krijgt hier zijn juiste plaats: dienend aan de samenwerking en voor de nodige rechtszekerheid.

WIE BEN IK?

Contact

monika.meysmans(at)telenet.be

Of stuur me dit contactformulier op:

Bericht ontvangen!

image008.jpg
Contact
bottom of page